Aksessuarlar

Hərarət sensoru

  • 1-xətli
  • Kənar müdaxilələrə davamlı
  • Bir neçə istifadəçiylə işləyə bilmə imkanı
  • Hərarət ölçmə: -55°C-dən +100°C aralığı
  • Hərarəti 12-Bit ölçülü informasiyaya çevirməsi
  • Uzaq məsafədən ölçü probu olaraq istifadəyə uyğun
  • MT865V3 cihazı ilə istifadə oluna bilər