Aksessuarlar

JM100 güzgü shəklində jpeg kamera

MT865V3 ilə birgə işləyə bilən JM 100 kamera nqliyyat vasitəsinin içərində gizli qurula bilinir.
Güzgü görüntüsü olan mühafiənin içərindəki C328 JPEG kamera ilə xəbərdarlıq düyməsinə sıxdıqda 320x240 piksellik şəkil çəkilərək FTP-yə göndərilir. İşıqlanma səviyyəsinə görə şəkil ölçüsü 10 Kb həcmindədir. Bir-birinin ardınca 35 saniyə ara ilə şəkil çəkilib mərkəzə ötürülə bilinir.
  • DC gərginliyi: 3V (gərginliyi MT865V3 cihazından qəbul edir)
  • İşləmə cərəyanı: 60mA
  • Yuxarı səviyyə (MTT): 2V
  • Aşağı səviyyə (MTT): 0.8V
  • Görünüş formatı: ¼”
  • F/# 2.8
  • Fokus uzunluğu: 4.63mm
  • İşıqlandırma nisbəti: %67
  • Ölçüləri: 90x33 mm
  • MT865V3 ilə istifadə edilə bilər